วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว


            ประวัติส่วนตัว


ชื่อ น.ส. ณฐิกา     ใจดี   ชื่อเล่น แนน เกิด 6 ธันวาคม พ.ศ. 2535เอกการประถมศึกษา หมู่ที่ 1
คณะ ครุศาสตร์